Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

Beleza Oy:n asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Beleza Oy, Y‑tunnus: 2231386-8

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Ella Fagerlund, toimitusjohtaja

Rekisterin käyttötarkoitus​

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Beleza Oy:n asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin

 • Asiakassuhteen hoitaminen

  Säännönmukaiset tietolähteet

  Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

  Rekisterin tietosisältö

  Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Beleza Oy:lle antamia tietoja.

  Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja

  • Henkilön nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Ja muu käyttäjän antama tieto

  Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Beleza Oy:n yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.

  Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.

  Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

  Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

  Rekisterin suojauksen periaatteet​

  Manuaalinen aineisto

  Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä Beleza Oy:n työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

  Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

  Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

  Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä Beleza Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

  Tarkastus- ja kielto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

  Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

  Tietojen säilytysaika

  Säilytämme henkilötietoja vain ajan, joka on tarpeen henkilötietojen tyypin ja niiden käsittelytarkoituksen mukaan.